Coachen met paarden

Foto: Kees van de Veen

Wil je:
– je kwaliteiten ontdekken, verbeteren of ontwikkelen
– jezelf krachtig voelen
– je angst overwinnen
– jezelf duidelijk kunnen verwoorden
– met beide benen op de grond staan
– overzicht houden in je planning

Het kan allemaal in een coachtraject behandeld worden. Tijdens een intakegesprek zullen wij jouw hulpvraag omzetten tot een leerdoel en in een aantal sessies zullen we hiernaar toe werken.

Een paard is een prooidier en daardoor alert op zijn omgeving. Een kudde paarden heeft het onderling zeer goed geregeld. Taken zijn helder en duidelijk en worden toebedeeld aan de paarden met de juiste ervaring. Onderling wordt er (in verband met eventuele roofdieren) vooral non-verbaal gecommuniceerd.

Een paard is dus een expert op het gebied van lichaamstaal. Wanneer je bijvoorbeeld iets anders denkt dan je voelt/doet geef je (fysieke) signalen (verandering van ademhaling, spierspanning etc.) en zal het paard daar op reageren. Dit maakt inzichtelijk wat voor gedrag en/of houding je laat zien en wanneer. Zo kun ervaringsgericht gaan oefenen met nieuw aangeleerd gedrag. Het is dus niet alleen praten, maar ook ervaren en voelen. Door daar bewust mee aan het werk te gaan zal je sneller resultaat behalen dan wanneer je zonder paard werkt.

Ik werk met behulp van de 4 assen welke ontwikkeld is door Micheal Hall, een Amerikaans cognitief psycholoog, NLP specialist en grondlegger van de Neuro Semantiek. Hij heeft onderzoek gedaan naar hoe succesvolle veranderingen tot stand komen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er acht aspecten zijn die overeenkomen met het mentale filter waarmee iemand op een bepaald moment naar de wereld kijkt. (zo zijn er filters voor het denken, voelen, kiezen en de wijze waarop iemand waarde aan iets geeft) Personen die succesvol veranderen weten wanneer zij dit in moeten zetten om hun doel te bereiken.

  1. Negatieve emoties die laten weten waar we genoeg van hebben.
  2. Positieve emoties die ons duidelijk maken wat we willen bereiken.
  3. Inzicht in patronen die ons probleem in stand houden.
  4. Beslissen om te veranderen.
  5. Een nieuwe strategie ontwikkelen.
  6. Uitvoeren nieuw gedrag.
  7. Het erkennen en waarderen van successen.
  8. Kritisch kijken naar wat er nog beter kan.

Deze acht aspecten zijn door Michael Hall op vier assen gezet. (De vier assen van verandering)

Deze assen helpen de coachee om de stappen te zetten die nodig te zijn om te komen tot verandering.

Verder werk ik onder andere met de technieken: Voice-Dialogue, Systeemcoaching en Gestält.

Ik werk met inachtneming van de ethische code en het beroepsprofiel van het KREAC. Ik verwijs u voor de inhoud naar de bijgevoegde link.
beroepsprofiel

etische code