algemene voorwaarden en klachtenregeling

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Zie bijgevoegde link.

“>Algemene Voorwaarden

Bij klachten verwijs ik u naar de klachtenregeling.

klachtenregeling